Säilyttävien menetelmien työpaja 2019

Mobilia järjesti syksyllä 2019 pilottikokeiluna työpajan, jossa jaettiin kokemuksia ja osaamista historiallisen ajoneuvojen säilyttävistä kunnostusmenetelmistä. Työpajan tavoitteena oli laajentaa ja syventää ymmärrystä suomalaisen ajoneuvohistorian merkityksestä ja ajoneuvojen autenttisuuden säilyttämisestä. Työpaja tukee myös perinneajoneuvorekisteriä ja Museoviraston kulkuvälineiden restaurointiavustusten hakemista.

Saatujen kokemusten perusteella työpajaa kehitetään järjestettäväksi jatkossa vuosittain - seuraathan siis Mobilian tiedottamista asiasta!

 

Lähipäivien ohjelmat pilottikokeilussa 2019

Lataa lähipäivien ohjelma itsellesi klikkaamalla tästä!

Kuva: Työpajan lähipäivänä 30.11.2019 harjoiteltiin mm. hiekkavalumuottien tekoa.

 

 

Työpajan 2019 osallistujien omia projekteja

Kuvia osasta työpajaan osallistuneiden projekteista löydät täältä:

Projekteja

Kuva: Opetuksessa käytettiin sekä opetusmateriaaleja että osallistujien omia projekteja. Simo.I.Nieminen opastaa latausjärjestelmien testaamiseen.

 

Työpajan ennakkotehtävät

Oheiset artikkelit antavat taustatietoa säilyttävän näkökulman soveltamisesta omiin projekteihin. Työpajassa aloitettiin näihin perehtymisellä.

 

 

  • FIVA:n Charter of Turin on historiallisten ajoneuvojen säilyttämisen perustelemiseksi laadittu peruskirja. Peruskirjaa ei ole vielä virallisesti julkaistu suomenkielellä, ja linkin takaa löytyvä suomennos on siis epävirallinen luonnos. 

Torinon peruskirja

Käännös: Martti Korhonen, Mobilia

(Alkuperäisen Torinon peruskirjan löydät mm. FIVA:n kotisivuilta)

 

  • Kelluva kulttuuriperintö -teos kertoo, millaisia historiallisesti arvokkaita laivoja on Suomessa säilynyt ja miten niitä tulisi pitää kunnossa. Kirjan johdannossa käsitellään historiallisen arvon käsitettä ja säilyttämistä sellaisella tavalla, joka on hyvin sovellettavissa muihinkin kulkuneuvoihin.

Luku 5 Säilyttämisen vaihtoehdot

Kirjoittaja: Hannu Matikka, Petri Sipilä, Rami Wirrankoski

 

  • Aitous ja autenttisuus

Lyhyt artikkeli aitoudesta

 

  • Historiallisesti arvokas ajoneuvo Suomessa

Museoajoneuvoksi voidaan uudelleen rakentamisen ohella hyväksyä myös konservoitu ajoneuvo. Käytännössä puhtaasti säilyttävien - tai rappetumista estävien - toimenpiteiden ohella tarvitaan restauroivia toimenpiteitä, joilla palautetaan ajoneuvon kadonneita ominaisuuksia (kuten liikkumis- ja pysähtymiskyky). Ajatuksen ydin on se, että a) ajoneuvon ja sen historiallisen arvon säilyminen varmistetaan ja b) tehdään ajoneuvoon mahdollisimman vähän muutoksia, mutta kuitenkin kaikki se, mitä tarvitsee (esimerkiksi tekniikan korjaaminen). Esimerkki tällaisesta historiallisesti arvokkaasta ajoneuvosta löytyy mm. Suomen Ajoneuvohistoriallisen Keskusliiton (SAHK) sivuilta - tutustu siihen.
 

Fiat

 

Lisää hyödyllistä luettavaa (vapaaehtoista):

FIVA on julkaissut Torinon peruskirjan täydennykseksi käsikirjan, jossa esillään aluksi liikkuvan kulttuuriperinnön käsitettä ja arvoa. Pääosa käsikirjasta kattaa historiallisten ajoneuvojen kunnostamisen periaatteita esimerkkien kautta. Käsikirjaa ei ole vielä suomennettu, ja siksi tässä työpajassa käsikirjan lukeminen on vapaaehtoista.

Handbook 2018
 

 

Ruotsin Museovirasto (Riksantikvarieämbetet) on julkaissut Ruotsin hallituksen toimeksiannosta selvityksen liikkuvan kulttuuriperinnön suojelemisesta. Maidemme olosuhteet ja lainsäädäntö ovat hyvin samankaltaisia, ja tällainen selvitys on hyvin ajankohtainen myös Suomessa. 

Det Rörliga Kulturarvet

 

Kuva: Työpajan lähipäivänä 30.11.2019 oli Vespan istuimia sekä opetusmateriaalina että osallistujan omana projektina!

 

Etätehtävät

Työpajan tätehtävien tarkoituksena oli soveltaa opittuja menetelmiä omaan projektiin. Työpajan tuloksista voi kysyä lisätietoja Mobiliasta Anni Antilalta.

 

 

Materiaalia työskentelyn tueksi

 

(huom! Luonnokset ovat vielä työkappaleita!)

Polymeerit

Tekstiilit ja nahat (LUONNOS)

Pintakäsittely (LUONNOS)

16.11.2019 lähipäivän aloitusaineisto (Anni Antila)

Esimerkkejä puhdistusmenetelmistä v0.2

Esimerkkejä suojaamismenetelmistä v0.1

Pieni maalipinnan testaus -esimerkki

Polkimen puhdistus ja suojaaminen -esimerkki

Ajoneuvon historian tutkimisen apuvälineitä

 

Kuva: Työpajan lähipäivänä 16.11.2019 tutustuttiin mm. maali- ja metallipintojen puhdistamismenetelmiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Diego Carlozzon johdolla.

 

 

 

Share