Säilyttävien menetelmien työpaja 2019

Mobilia järjestää syksyllä 2019 työpajan, jossa jaetaan kokemuksia ja osaamista historiallisen ajoneuvojen säilyttävistä kunnostusmenetelmistä. Työpajan tavoitteena on laajentaa ja syventää ymmärrystä suomalaisen ajoneuvohistorian merkityksestä ja ajoneuvojen autenttisuuden säilyttämisestä. Työpaja tukee myös perinneajoneuvorekisteriä ja Museoviraston kulkuvälineiden restaurointiavustusten hakemista.

Lähipäivien ohjelmat

Lataa lähipäivien ohjelma itsellesi klikkaamalla tästä!

 

Työpajan ennakkotehtävät

Lue ohjeet huolellisesti ja palauta tehtävät viimeistään perjantaina 15.11.2019 klo 12:00 mennessä. 


1) Lue oheiset artikkelit ajatuksella.

 

HUOM! Artikkelit ovat vain tämän työpajan käyttöön opetusmateriaalina, ja niiden osittainenkin lainaaminen on kielletty.

 

  • FIVA:n Charter of Turin on historiallisten ajoneuvojen säilyttämisen perustelemiseksi laadittu peruskirja. Peruskirjaa ei ole vielä virallisesti julkaistu suomenkielellä, ja linkin takaa löytyvä suomennos on siis epävirallinen luonnos. 

Torinon peruskirja

Käännös: Martti Korhonen, Mobilia

(Alkuperäisen Torinon peruskirjan löydät mm. FIVA:n kotisivuilta)

 

  • Kelluva kulttuuriperintö -teos kertoo, millaisia historiallisesti arvokkaita laivoja on Suomessa säilynyt ja miten niitä tulisi pitää kunnossa. Kirjan johdannossa käsitellään historiallisen arvon käsitettä ja säilyttämistä sellaisella tavalla, joka on hyvin sovellettavissa muihinkin kulkuneuvoihin.

Luku 5 Säilyttämisen vaihtoehdot

Kirjoittaja: Hannu Matikka, Petri Sipilä, Rami Wirrankoski

 

  • Aitous ja autenttisuus

Lyhyt artikkeli aitoudesta

 

  • Historiallisesti arvokas ajoneuvo Suomessa

Museoajoneuvoksi voidaan uudelleen rakentamisen ohella hyväksyä myös konservoitu ajoneuvo. Käytännössä puhtaasti säilyttävien - tai rappetumista estävien - toimenpiteiden ohella tarvitaan restauroivia toimenpiteitä, joilla palautetaan ajoneuvon kadonneita ominaisuuksia (kuten liikkumis- ja pysähtymiskyky). Ajatuksen ydin on se, että a) ajoneuvon ja sen historiallisen arvon säilyminen varmistetaan ja b) tehdään ajoneuvoon mahdollisimman vähän muutoksia, mutta kuitenkin kaikki se, mitä tarvitsee (esimerkiksi tekniikan korjaaminen). Esimerkki tällaisesta historiallisesti arvokkaasta ajoneuvosta löytyy mm. Suomen Ajoneuvohistoriallisen Keskusliiton (SAHK) sivuilta - tutustu siihen.
 

Fiat

 

Lisää hyödyllistä luettavaa (vapaaehtoista):

FIVA on julkaissut Torinon peruskirjan täydennykseksi käsikirjan, jossa esillään aluksi liikkuvan kulttuuriperinnön käsitettä ja arvoa. Pääosa käsikirjasta kattaa historiallisten ajoneuvojen kunnostamisen periaatteita esimerkkien kautta. Käsikirjaa ei ole vielä suomennettu, ja siksi tässä työpajassa käsikirjan lukeminen on vapaaehtoista.

Handbook 2018
 

 

Ruotsin Museovirasto (Riksantikvarieämbetet) on julkaissut Ruotsin hallituksen toimeksiannosta selvityksen liikkuvan kulttuuriperinnön suojelemisesta. Maidemme olosuhteet ja lainsäädäntö ovat hyvin samankaltaisia, ja tällainen selvitys on hyvin ajankohtainen myös Suomessa. 

Det Rörliga Kulturarvet

 

2) Dokumentoi oma projektisi:

 

Kirjoita oheiselle lomakkeelle kohteestasi lyhyt esittely, josta ilmenee ainakin

- kohteen tärkeimmät tiedot (merkki, malli, vuosimalli) ja

- tiedossasi oleva käyttöhistoria sekä

- lyhyt selostus niistä toimenpiteistä, joita suunnittelet kohteelle tekeväsi ylipäätään sekä tämän työpajan yhteydessä

 

Vastauslomake

 

3) Lähetä kohteestasi kuvat

 

Ota kolme hyvälaatuista kuvaa kohteesta (etuviisto, sivu, moottori/sisusta/tms.).

Lähetä kuvat sähköpostitse (pienennä kuvia tarvittaessa) osoitteeseen: anni.antila [at] mobilia.fi

 

 

Etätehtävät

Etätehtävien tarkoituksena on soveltaa oppimaasi omaan työkohteeseesi. Palauta etätehtävien vastaukset oheisilla lomakkeilla ja sähköpostilla (kuvat) viimeistään 28.11.2019 klo 16 mennessä.

 

Materiaalia avuksi (huom! Luonnokset ovat vielä työkappaleita!)

Polymeerit

Tekstiilit ja nahat (LUONNOS)

Pintakäsittely (LUONNOS)

16.11.2019 lähipäivän aloitusaineisto (Anni Antila)

Esimerkkejä puhdistusmenetelmistä v0.1

Esimerkkejä suojaamismenetelmistä v0.1

 

Etätehtävä 1: Kuvaa oheiselle lomakepohjalle suunnittelemasi toimenpiteet:

Vastauslomake

 

Etätehtävä 2: Kerro työskentelysi tulokset lyhyesti oheisella lomakepohjalla JA lähetä työkohteestasi yksityiskohtaiset ennen ja jälkeen -kuvat sähköpostilla osoitteeseen anni.antila [at] mobilia.fi

Vastauslomake

 

 

Share