Palkinnot

Mobilia säätiö jakaa joka toinen vuosi Tieliikennehistorian Mobilia-palkinnon korkealaatuisen historiatiedon tuottamisesta, kansantajuistamisesta ja julkaisemisesta tieliikenteen historian alalta. Palkinnon suuruus on 4.000 euroa. Ensimmäisen kerran palkinto jaettiin vuonna 2004. Seuraava palkinto jaetaan vuonna 2020. Palkinnon saajan päättää lautakunta, jonka nimeää Mobilia säätiön edustajisto.

Tieliikennehistorian Mobilia-palkinnon säännöt

TAVOITE
Tieliikennehistorian Mobilia-palkinnon tavoitteena on edistää korkealaatuisen historiatiedon tuottamista, kansantajuistamista ja julkaisemista tieliikenteen historiatutkimuksen alalta suomalaisen yhteiskunnan, Mobilian sekä sen taustayhteisöjen käyttöön.

Tähän pyritään:
- kannustamalla tutkijoita, toimittajia, tutkimusryhmiä ja alan harrastajia tarttumaan tieliikenteen historiaan liittyviin aiheisiin ja tutkimuskysymyksiin
- jakamalla tunnustusta ansiokkaasta työstä

PALKINTO JA JÄRJESTÄJÄT
Tieliikennehistorian Mobilia-palkinto, jonka suuruus on 4.000 euroa, lahjoittavat Mobilia säätiön taustayhteisöt taustayhteisömaksujen suhteessa. Lisäksi palkintolautakunta voi myöntää erikoispalkintoja ja kunniamainintoja Tieliikennehistorian Mobilia-palkinnon jakamisen yhteydessä.

Palkinto jaetaan joka toinen vuosi Mobilia säätiön vuosipäivänä 30. tammikuuta. Palkittu teos esitellään Mobilian näyttelyssä palkinnon jakovuonna.

Tieliikennehistorian Mobilia-palkinnon järjestelykustannuksista vastaa Mobilia säätiö. Palkintorahastosta pidetään erillistä kirjanpitoa.

OSALLISTUMINEN
Tieliikennehistorian Mobilia-palkinto voidaan myöntää tutkijalle, tutkijaryhmälle, opiskelijalle, toimittajalle tai muulle henkilölle, joka on julkaissut edellisen palkinnon myöntämisen jälkeen tieliikenteen alalta historiakirjan, tutkimuksen, opinnäytetyön, dokumenttiohjelman, CD-rom-ohjelman tai muun paperi- tai sähköisessä muodossa julkaistun teoksen. Kilpailuun voi osallistua teoksilla, jotka on julkaistu elokuun 2017 jälkeen.

Palkittujen on oikeus käyttää Tieliikennehistorian Mobilia-palkinnon tunnusta palkitun teoksen yhteydessä sekä siihen liittyvässä tiedotuksessa ja markkinoinnissa.

PALKINTOLAUTAKUNTA
Tieliikennehistorian Mobilia-palkinnon voittajan valitsee palkintolautakunta, johon Mobilia säätiön edustajisto nimeää kolme varsinaista ja kaksi varajäsentä sekä Mobilia säätiön hallitus yhden ansioituneen historiatieteen ja yhden median edustajan. Edustajiston nimeämien jäsenten tulee edustaa sekä perustajayhteisöjä (yksi jäsen) että säätiön taustayhteisöinä olevia auto- ja liikennejärjestöjä (yksi jäsen) sekä harrastajajärjestöjä (yksi jäsen).

Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimii lautakunnan historiatieteellistä asiantuntemusta edustava säätiön ulkopuolinen jäsen. Hänelle maksetaan puheenjohtajan työstä erikseen sovittava kulukorvaus.

Palkintolautakunnan nimeää Mobilia säätiön edustajisto kahden palkinnon myöntämisen mittaiseksi ajanjaksoksi.

Palkintolautakunnan tulee julkaista päätöksensä perustelut. Mikäli lautakunta ei ole yksimielinen, palkittavasta äänestetään. Lautakunta voi myös jättää palkinnon kokonaan myöntämättä. Mikäli palkinto jää myöntämättä, palkinto ilmoitetaan haettavaksi seuraavan kerran näiden sääntöjen mukaisena jakovuonna. Jos palkintoa ei ole myönnetty, kyseisenä vuonna palkintoa hakeneet teokset eivät voi osallistua enää palkinnon hakuun.

Palkintoa ei voi myöntää teokselle, jonka tekijä on jäsenenä palkintolautakunnassa tai hän on osallistunut palkintoehdokkaaksi lähetetyn teoksen työryhmä- tai toimituskuntatyöskentelyyn.

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Mobilia säätiön asiamies. Sihteeri tai muut Mobilia säätiöön työsuhteessa olevat eivät voi olla jäsenenä palkintolautakunnassa eivätkä muutoinkaan osallistua lautakunnan päätöksentekoon. Heidän osallistumisensa palkintoa hakeneen työn tekemiseen ei ole este teoksen ehdokkaaksi ilmoittautumiseen.

JULKISTAMINEN
Tieliikennehistorian Mobilia-palkinto luovutetaan Mobilia säätiön vuosipäivänä 30. tammikuuta.

Mobilia säätiöllä on oikeus korvauksetta käyttää lähdetieto mainiten palkittujen ja kunniamaininnan saaneiden tutkimusten ja julkaisujen tietoja sekä painetussa ja sähköisessä viestinnässään että näyttelytoiminnassaan ja tietopalvelussaan.

EHDOKKAIDEN ILMOITTAMINEN
Tieliikennehistorian Mobilia–palkintoa on haettava hakemuksella, joka on jätettävä 30.9.2019 mennessä. Palkintoilmoitus julkaistaan valtakunnallisessa sanomalehdessä, Mobilia säätiön taustayhteisöjen lehdissä, Mobilian kotisivuilla sekä yliopistojen ja muiden oppilaitosten ilmoitustauluilla.

Valintaan ilmoittaudutaan vapaamuotoisella hakemuksella josta ilmenevät:
- teoksen julkaisu- tai valmistumispäivä
- tekijöiden henkilö- ja yhteystiedot
- lyhyt yhteenveto teoksen sisällöstä ja erityistä ansioista
- teoksen mahdolliset aikaisemmat saamat palkinnot ja kunniamaininnat
- palkinnot, joihin teos on lähetetty ehdokkaaksi
- muut mahdolliset hakemukseen vaikuttavat seikat

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee palkintolautakunnan ja Mobilia säätiön käyttöön toimittaa kuusi valintaan osallistuvaa teosta. Osallistuvat teokset ja niiden tekijät julkaistaan Mobilian kotisivuilla.

Lähetettyjä aineistoja ei palauteta.

Valintaan osallistuvat hyväksyvät Mobilia-palkinnon säännöt ja vakuuttavat omistavansa oikeudet lähettämiinsä teoksiin.

YHTEYSTIEDOT
Ilmoittautumiset mahdollisine liitteineen ja teoksineen lähetetään:
Mobilia, Kustaa Kolmannen tie 75, 36270 KANGASALA.

LISÄTIETOJA:
Mobilia, Heidi Rytky, puh. 040 900 6641, heidi.rytky [at] mobilia.fi

Palkinnon saaneet

2018
Tolmunen, Tapio: Viisi minuuttia seuraavaan lähtöön – HSL-alueen joukkoliikenteen historia, HSL, 2016.

2016
Nummelin, Markku: Valvottua liikennettä – DDR:n kulkuneuvoja, Kustantaja Laaksonen, 2015.

2014
Lilja, Erkki: Jäämerenkäytävä – Pohjois-Suomen rata- ja tiehankkeiden historia: näkijöitä – tekijöitä – kulkijoita – salaisia suunnitelmia. Hipputeos Oy Raimo Niemelä, 2013.

2012
Rajasalo, Jorma; Lehtonen, Timo; Laitinen, Hannu: Pula-ajan bussit 1945–1956, SLHS 2011.

2010
Korsisaari, Eva: Yhtä matkaa – Korsisaari-yhtiöt 80 vuotta, Helsinki 2009.

2008
Antila, Kimmo (toim.): Pyörällä halki aikojen – Velomania! Tampere 2007.

2006
Mauranen, Tapani: Kräsh… ja turvallisesti eteenpäin – A-Vakuutuksen seitsemän vuosikymmentä. Helsinki 2003.

2004
Kurkinen, Jari: Suomen autokoriteollisuuden historia. Autokoriteollisuus ry, Helsinki 2002.

Share