Mobilian vuokra-autoja koskevat yleiset sopimusehdot

Auton vuokraamisesta lähetetään vuokralleottajalle varausvahvistus. Mikäli vuokralleottaja peruu vuokraamisen viimeistään kuukautta ennen sovittua vuokra-aikaa, sopimuksen purkamisesta veloitetaan 50 % auton vuokrahinnasta. Mikäli peruutus tehdään alle kuukausi ennen sovittua vuokra-aikaa, veloitetaan auton koko vuokrahinta.

Auto vuokrataan Mobiliasta ja palautetaan Mobiliaan. Poikkeustapauksissa voidaan sopia muista järjestelyistä. Autot palautetaan tankattuna sillä määrällä bensiiniä, joka siinä luovutushetkellä on ollut. Autot pyritään luovuttamaan aina tankki täynnä. Vuokra-ajan ylityksestä peritään vuokra-ehdoissa määriteltyjen tuntiveloitusten mukaan. Jälkikäteen suoritetusta tankkauksesta lähetetään sopimuksessa mainitulle vuokralleottajalle käsittelykuluilla täydennetty lasku.

Mobilia pidättää oikeuden korvata vuokrattavaksi sovittu auto toisella saman vuokrahintaluokan autolla, mikäli vuokrattavaksi aiotussa autossa ilmenee yllättävä tekninen vika. Mikäli autolle ei ole saman hintaluokan vastinetta, asiakkaan kanssa neuvotellaan toisen hintaluokan autosta tai vuokrasopimus puretaan.

Mikäli auto rikkoutuu vuokra-aikana, vuokralleottajan tulee soittaa Pohjois-Hämeen Tiepalveluyhdistyksen päivystykseen puh. 040 555 9601/Maria Piiramo. Tiepalveluyhdistys huolehtii sekä autosta että tarvittaessa vuokralleottajan ja matkustajien kuljettamisesta Mobiliaan. Mobiliassa annetaan toinen auto tilalle tai palautetaan vuokra-rahat. Vuokralleottaja ei vastaa auton teknisistä ongelmista. Auton käyttäjät on vakuutettu liikennevakuutuksella, ja autojen vauriot on vakuutettu liikennevakuutuksella ja kaskolla. Kuljettajan virheeseen liittyen vuokralleottajan omavastuu on 150 €. Mobilia ei vastaa auton rikkoutuessa rikkoutumiseen liittyvistä muista seuraamuksista pois lukien edellä mainitut vaihtoehdot.

Hää- ja muu juhlakäyttö on mahdollista. Mahdolliset koristeet on kiinnitettävä autoa ja sen maalipintaa vahingoittamatta. Mikäli häätilaisuuteen liittyy riisinheittoa tms., auto tulee palauttaa huolellisesti imuroituna. Mobiliassa suoritetusta auton puhdistuksesta lähetetään sopimuksessa mainitulle vuokralleottajalle 150 euron lasku.

Vuokralleottaja on vastuussa kaikista pysäköinti- ja ylinopeussakoista ja niiden aiheuttamista perimiskustannuksista.

Share