Tutkimukset

Auto-ja tieaiheiset historiatutkimukset, juhlakirjat sekä taustatutkimukset ovat Mobilian ydinosaamista. Mobilia tuottaa tutkimuksia auto- ja tiealan ilmiöistä tai yksittäisistä kohteista. Tutkimuksen tuloksena syntyvä materiaali voidaan tallentaa Mobiliaan tai muuhun asiakkaan kanssa sovittavaan tilaan. Tutkimusmateriaali voidaan tuottaa myös kirjana, artikkelina, TV-ohjelmana tai muussa muodossa julkaistavaksi tuotteeksi.

Mobilia tekee myös ELY-keskuksen perinnetoimintaan liittyvät museoteiden ja -siltojen historiaselvitykset ja ylläpitosuunnitelmat. Valtakunnallinen vastuu tienpidon perinnetoiminnasta on Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella. ELY-keskuksen internet-sivuilta löytyy lisätietoa museoteistä, museosilloista ja niihin liittyvistä selvityksistä: Tieperinnetoiminta, www.ely-keskus.fi

Mobilian tekemät museoteiden ja -siltojen historiaselvitykset ja hoito- ja ylläpitosuunnitelmat sekä muut museoteihin ja -siltoihin liittyvät tutkimukset löytyvät Konsultointi-sivultamme.

Kun tarvitsette tietoa historiastanne, Mobilian tutkijat ovat käytettävissänne.

Käynnissä olevat tutkimusprojektit

Autoliitto 100 vuotta

Suomalaisten autoilijoiden palvelu-, etu- ja harrastusjärjestö Autoliitto täyttää 100 vuotta vuonna 2019. Järjestön historian katsotaan alkavan siitä, kun 19.11.1919 hotelli Kämpissä perustettiin Suomen Automobiili Klubi. Vuosikymmenten saatossa muutaman kymmenen jäsenen herraklubi on muuttunut yli sadantuhannen jäsenen järjestöksi.

Merkkivuoden kunniaksi julkaistaan Mobilian tuottama Autoliiton 100-vuotista historiaa käsittelevä kirja, jossa käsitellään Autoliiton toimintaa ja roolia autoilijoiden puolestapuhujana sen sadan vuoden aikana, jona järjestö on toiminut. Kirjassa tullaan tarkastelemaan niin yhteiskunnallisia muutoksia, autoilun historiaa kuin autoalaa Autoliiton toiminnan näkökulmasta.

Kirjan kirjoittaa tutkija FM Tuomas Rantala.

 

Valmistuneet projektit

Lähitaksi Oy:n historiaprojekti
Lisätietoja:
Tutkija Tuulia Hakala
044 090 6681
tuulia.hakala(a)mobilia.fi

 

Taksiliiton juhlakirja-projekti
Lisätietoja:
Tutkija Matti Turunen
matti.turunen(a)mobilia.fi

 

Vantaan taksiautoilijat ry:n historiaprojekti

Vantaan Taksiautoilijat ry:n juhlakirja Maailman parasta taksipalvelua? ilmestyi helmikuussa 2015. Teoksen ovat kirjoittaneet Mobilian tutkijat Tuulia Hakala ja Tapani Mauranen.

Maailman parasta taksipalvelua? Vantaan Taksiautoilijat ry:n vaiheita käsittelee vantaalaisen taksiliikenteen historiaa 1900-luvun alusta nykypäivään asti. Teoksessa keskitytään Vantaan Taksiautoilijat ry:n toimintaan, mutta tarkastellen vallinneita olosuhteita – Vantaan kasvua maalaispitäjästä suurkaupungiksi. Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi Vantaan Taksiautoilijat ry on luonut omaa kulku-uraa rakentaen ainutlaatuisen palvelumallin suomalaiseen taksiliikenteeseen.

SF Caravan ry:n historiaprojekti

SF-Caravan ry:n 50-vuotis juhlakirja Loma edessä, mökki takana – suomalaisen leirintämatkailun viisi vuosikymmentä valmistui marraskuussa 2013. Teoksen ovat kirjoittaneet Mobilian tutkijat Tapani Mauranen ja Silja Partanen.

Loma edessä, mökki takana käsittelee SF-Caravan ry:n ja matkailuvaunuilun historiaa. Kirjassa kuvataan mm. maamme automatkailun historiaa 1900-luvun alusta alkaen, leirintämatkailijan elämäntapaa, karavaanarin sielunelämää ja matkailuajoneuvon käyttäjien valtakunnallisen keskusliiton 50-vuotista taipaletta. Kirja on kuvaus lisäksi matkailuajoneuvojen tekniikan ja varusteiden muutoksista sekä yhteiskunnallisista ilmiöistä leirintämatkailun ympärillä.

Parempia väyliä ja nopeampia yhteyksiä

Liikenne- ja viestintäministeriön 120-vuotisjuhlakirja Parempia väyliä ja nopeampia yhteyksiä kertoo muutoksista, joiden läpi ministeriö ja sen henkilökunta ovat eläneet 1990-luvun alusta tähän päivään. Kirja on luotu kuuden kokoavan teeman ympärille ja se on syntynyt poikkeavalla tavalla: kirjan tarinan kertoo ministeriön oma henkilöstö.

Kirjan on kirjoittanut Mobilian tutkija Matti Turunen (FM). Turunen on on joensuulainen tietokirjailija. Liikenne- ja viestintäministeriön toimialaa hän on tutkinut aiemmin Tielaitoksen 200-vuotishistoriaprojektin
yhteydessä.

Juhlakirjan verkkoversio on luettavissa Liikenne- ja Viestintäministeriön internetsivuilla.

[Lue koko juhlakirja tästä]

Tampereen läntisen ohitustien historia

Mobilia aloitti Hämeen tiepiirin tilauksesta Tampereen läntisen ohitustien historian tutkimisen. Hankkeesta valmistui noin 100 sivuinen kirja, joka julkaistiin tammikuussa 2009.

Läntisen ohitustien historian kirjoitti VTM Tapani Mauranen.

Palomuseo-selvitys

Suomen palo- ja pelastustoimialalla on arvokas menneisyys, joka liittyy maan itsenäistymiskehitykseen, kulttuuriin, urheiluun, viihteeseen ja luonnollisesti kaikkia kiehtovaan tuleen, punaisten paloautojen ja rohkeiden palomiesten vuorovaikutukseen.

Suomessa ei ole valtakunnallista palo- ja pelastusalan museota. Palo- ja pelastusala käynnisti vuonna 2006 hankkeen palomuseotoiminnan kehittämiseksi ja asetti sitä edistämään ohjausryhmän. Työryhmä pyysi Mobilian konsultoimaan museo- ja perinnetyön toimintakonsepteista ja organisoitumisvaihtoehdoista sekä tekemään niistä päätöksentekomallin.

Selvitys valtakunnallisen palomuseon perustamisesta valmistui syksyllä 2008. Selvityksessä käytiin läpi laajasti perinnetyön mahdollisuudet toimivien esimerkkien valossa ja päädyttiin suosittelemaan museoalan lainsäädännön edellytykset täyttävää valtakunnallista museota.

[lue Palomuseo -selvitys]

Selvitys perinneajoneuvorekisteristä

Onko suomalaisilla moottoriajoneuvoilla kulttuuriperintöä? Runsaan sadan vuoden aikana moottoriajoneuvot ovat liittyneet moniin yhteiskunnan toimintoihin yhä enevässä määrässä. Niiden vaikutusta suomalaisen yhteiskunnan ja sen yhteisen muistin rakentumiselle ei ole tutkittu kovin perusteellisesti. Voidaan olettaa, että ainakin osalla moottoriajoneuvoista on historiallista arvoa.

Suomessa ei ole selvitetty historiallisten ajoneuvojen määrää eikä laatua. Museoihin on tallentunut melko satunnaisesti kerättyä esineistöä. Vanhojen autojen harrastajilla olisi kuitenkin paljon erilaisia ajoneuvoja. Perinneajoneuvorekisteriselvitys kartoittaa tätä tilannetta. Selvityksen henki on, että museotoimi ja ajoneuvoalan harrastajat voisivat perustaa perinneajoneuvorekisterin, johon ensi vaiheessa koottaisiin tiedot Suomen historiallisesti arvokkaasta ajoneuvokalustosta. Tähän "perinneajoneuvoportaaliin" esitetään luotavaksi ohjeistukset perinneajoneuvojen talteenottamisesta, konservoinnista, säilyttämisestä ja käytöstä.

Perinneajoneuvorekisterin jatkokehittelyä esitetään jatkettavaksi siten, että se siirtyy Opetusministeriön valvonnan ja tuen piiriin, kuten perinnelaivarekisteri. Myöhemmin kun ajoneuvolainsäädännön uudistus tulee ajankohtaiseksi, esitetään Liikenne- ja viestintäministeriölle nykyisen ajoneuvolaki § 24 museoajoneuvonormien kehittämistä siten, että perinneajoneuvoille voidaan saada liikennekelpoisuus.

[lue Perinneajoneuvorekisteri -raportti]

 

Share