Perinneajoneuvorekisterin tavoite

Perinneajoneuvorekisterin tarkoitus on varmistaa Suomen tieliikenteen historian kannalta merkittäväksi luokiteltujen ajoneuvojen säilyminen ja asianmukainen kunnostaminen. Tämä tapahtuu antamalla tunnustusta tehdystä työstä suomalaisen ajoneuvoperinteen säilyttämisestä; palkitsemalla ja tuottamalla mielihyvää ihmisille, jotka haluavat ylläpitää perinneajoneuvoja Suomessa; antamalla ohjeita, neuvoja ja välittämällä kokemuksia, miten ajoneuvot säilyttävät perinnearvonsa; lisäämällä tietoisuutta Suomen ajoneuvohistoriasta sekä antamalla taloudellista tukea perinneajoneuvojen säilyttämiseen.

Rekisteriä ylläpitää Tieliikennemuseo Mobilia yhteistyössä Museoviraston ja ajoneuvohistoriallisten yhdistysten kanssa. Päätöksen ajoneuvon hyväksymisestä rekisteriin tekee Mobilia asiantuntijalautakunnan esityksen perusteella. Asiantuntijalautakuntaan kuuluvat edustajat harrastajajärjestöistä ja alan viranomaisista.

Tieliikenteen esineellisen perinteen tallentamiseen perinneajoneuvorekisteriin kuuluvat ajoneuvot liittyvät täydentäen alan kansallista museokokoelmaa sekä määrällisesti, laadullisesti että elämyksellisesti. Näin syntyy tallentamisen tietoarvon näkökulmasta hierarkkinen järjestelmä, jossa valtakunnalliseen erikoismuseoon koottu ”kansallinen kokoelma” edustaa museaalista tasoa. Perinneajoneuvorekisteri on valtakunnallinen museaalisin perustein koottu, liikkuva ja elämyksellinen kokoelma. Muut harraste- ja museoajoneuvot ovat elämyksellinen valikoima sekä Suomessa käytettyjä että uustuotuja ajoneuvoja. Nykyään aineelliseen perinteen tallentaminen on ”tavarabulimian” armoilla. Perinneajoneuvorekisteri ohjaa tallentamaan käytöstä poistuvaa kalustoa suoraan liikenteestä. Rekisteri on ennalta luotava järjestelmä, jonka avulla museologinen taltiointitavoite toteutuu, mutta karttuma on hallittavissa.

Share