Automuseoiden neuvottelukunta

Automuseoiden neuvottelukunta on Suomessa toimivien moottoriajoneuvomuseoiden yhteistyöelin. Se aloitti toimintansa vuonna 2007. Neuvottelukunnan tavoite on ollut keskinäisen yhteistyön kehittäminen, yhteinen viestintä ja toisilta oppiminen.
Neuvottelukuntaan kuuluu 21 ajoneuvomuseota. Koordinaattorina toimii tieliikenteen valtakunnallinen erikoismuseo Mobilia opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Museovirasto on osallistunut asiantuntijana neuvottelukunnan työhön.

Automuseoiden neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa yhteisille neuvottelupäiville. Yhdistys on julkaissut yhteistä automuseoiden esitettä vuodesta 2011 ja palkinnut vuoden ajoneuvomuseon vuodesta 2017 alkaen.
 

Share