Työpaja ajoneuvoharrastajille tulossa

Ajoneuvohistoriaa säilyttävien kunnostusmenetelmien työpaja ja kurssit 2020

Tieliikenteen valtakunnallinen vastuumuseo Mobilia ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu järjestävät syksyllä 2020 työpajan ja kursseja historiallisten ajoneuvojen harrastajille. Tapahtumien tavoitteena on lisätä yhteistä ymmärtämystämme historiallisten ajoneuvojen todistusvoimasta omasta elinkaarestaan ja jakaa käytännön osaamista erilaisista tekniikoista.

Säilyttävien menetelmien työpaja Mobiliassa 2020

Työpajassa painopiste on ajoneuvojen historiallisten arvojen säilyttämisessä ja palauttamisessa. Työpajassa käsitellään myös ajoneuvon ylläpitoon liittyviä kysymyksiä.

Työpaja toteutetaan monimuotoisesti verkossa ja lähipäivinä Mobiliassa Kangasalla. Ilmoittautumisohjeet ja tarkempi kuvaus työpajan sisällöstä julkaistaan elokuussa 2020 Mobilian verkkosivuilla. Työpajaan on mahdollista ottaa n. 20 osallistujaa. Osallistujilla toivotaan olevan jokin oma historiallinen ajoneuvo, johon liittyen työpajan tehtäviä tehdään.

Mobilia toteuttaa työpajan osana valtakunnallista vastuumuseotyötään. Henry Fordin säätiö tukee työpajan toteutusta avustuksella vuonna 2020. Työpaja on osallistujille maksuton.

Työpajan toimeenpanossa huomioidaan ajankohtana voimassa olevat määräykset koronapandemian rajoittamiseksi, ja Mobilia varaa oikeuden muuttaa tai perua työpajan olosuhteiden niin vaatiessa.

Historiallisten ajoneuvojen restaurointiopetus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa 2020

Osana säilyttävien menetelmien osaamisen kehittämistä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kouvolan kampuksella järjestetään syksyllä ja talvella 2020-2021 kursseja konservoivista ja restauroivista menetelmistä. Opetuksessa käsitellään mm. erilaisia puhdistus-, suojaus- ja korjausmenetelmiä eri materiaaleille, pinnoille ja rakenteille.

Opetus toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun kursseina (esim. 5-10 opintopistettä) lähiopetuksena. Kurssien aiheet, sisällöt ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan XAMK:n ja Mobilian verkkosivuilla loppukesällä 2020.

Osallistujat voivat vapaasti valita haluamansa kurssit. Kursseille ilmoittaudutaan XAMK:n sivujen
kautta. Avoin ammattikorkeakouluopetus maksaa osallistujille 12€/opintopiste. Oma
ajoneuvoprojekti on suotava.

Ajatuksia aiheesta

Vanhat ajoneuvot sisältävät erilaisia merkityksiä, arvoja ja historian näkökulmia enemmän kuin
juuri mikään muu ihmisen valmistama esine. Ajoneuvoharrastus on äärimmäisen tärkeää, jotta
historiallisia ajoneuvoja sekä niiden käyttöön ja huoltoon liittyviä tietoja ja taitoja säilyy tulevillekin
sukupolville. Ajoneuvot ovat keskeinen osa tieliikenteen esineellistä kulttuuriperintöä. Tieliikenne
ja sen ajoneuvot ovat muokanneet arkeamme ja elinympäristöämme viimeisen sadan vuoden
aikana enemmän kuin juuri mikään muu asia. Niinpä ajoneuvohistoriaa tuleekin arvostaa ja
kohdella tärkeänä kulttuuriperintömme osana.

Suomalaisen tieliikenteen historian säilymisen ja tutkimisen kannalta on oleellista, että riittävä
määrä suomalaista tieliikennettä kuvaavia ajoneuvoja säilyy ja mieluiten sellaisina, että niistä
voidaan tutkia sekä valmistajan alkuperäisiä että nimenomaan suomalaisten olosuhteiden
tuottamia ilmiöitä. Tällaista aitoutta usein kutsutaan todistusvoimaisuudeksi. Aitous ei tarkoita
ajoneuvon ruosteisuutta, rikkinäisyyttä tai haurautta. Ajoneuvon alkuperäiseen olemukseen
kuuluu liike. Ajoneuvo on laite, joka liikkuu ja pysähtyy. Kulkuvälineiden säilymisen varmistaminen
- eli konservointi – poikkeaa tässä suhteessa monista muista esineistä, jotka konservoidaan
liikkumattomaan tilaan.

Säilyttävän kunnostamisen tai restauroinnin näkökulma tulee luonnollisesti esiin silloin, kun
ajoneuvo aidosti ilmentää suomalaista ajoneuvohistoriaa. Suuri osa maassamme käytetyistä
vanhimmista ajoneuvoista on olosuhteiden myötä siinä kunnossa, että niiden liikennekelpoiseksi
saattaminen edellyttää käytännössä uudelleen rakentamista. Säilyttävä näkökulma tuleekin
kyseeseen silloin, kun sekä ajoneuvon historia että fyysinen olotila sisältävät jotakin säilytettävää.
Itse ajoneuvojen todistusvoimaisuuden ohella säilytettävää kulttuuriperintöä on ajoneuvojen
valmistukseen, käyttöön, huoltoon ja korjaamiseen liittyvät tiedot ja taidot. Liikkuvana pidetyt
kulkuneuvot säilyttävät samalla niiden käyttämisen elävää kulttuuriperintöä.

Historiaa tallentavan ja säilyttävän näkökulman tukena on ollut jo pitkään kansainvälisessä
harrasteyhteisössä käyty keskustelu ja näkökulma. Suomessa konkreettisia toimia
ajoneuvohistorian tueksi ovat harrasteyhdistysten toimien lisäksi esimerkiksi
Perinneajoneuvorekisteri ja Museoviraston restaurointiavustukset kulkuvälineille.

Säilyttävien menetelmien ja tekniikoiden osaaminen koostuu laajasta valikoimasta toimenpiteitä,
jotka ulottuvat tutkimisesta puhdistamisen, suojaamisen ja korjaamisen kautta aina jonkin osan tai
ominaisuuden uudelleenrakentamiseen. Ainoana yleispätevänä periaatteena voisikin todeta, että
restauroinnissa ”tehdään kaikki se, mitä tarvitsee, ja muutetaan niin vähän kuin voidaan”.

Lisätietoa säilyttävien tekniikoiden osaamisen kehittämisestä antavat ilomielin Mobiliassa Anni
Antila (anni.antila [at] mobilia.fi tai puhelimitse +358503092640) ja Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulussa Jari-Pekka Muotio (jari-pekka.muotio [at] xamk.fi tai puhelimitse
+358447028357).

  Mobilia toteuttaa vuosina 2020-2022 uuden perusnäyttelyn Tietä kansalle, joka avautuu yleisölle maaliskuussa 2022. Nimensä mukaisesti näyttely koskettaa tietä, sen tekoa ja ylläpitoa...
Tieliikenteen valtakunnallinen vastuumuseo Mobilia järjestää yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa syksyllä ja talvella 2020–2021 työpajan ja kursseja historiallisten ajoneuvojen...
Ajoneuvohistoriaa säilyttävien kunnostusmenetelmien työpaja ja kurssit 2020 Tieliikenteen valtakunnallinen vastuumuseo Mobilia ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu järjestävät syksyllä 2020...
Kangasalan kaupunki on jälleen yhtä upeaa näköalapaikkaa kauniimpi. Mobilian rannan kunnostustyöt ja uusi näköalatasanne on saatu valmiiksi ja vihitty käyttöön perjantaina 12.6.2020. Tervetuloa...
Vuoden 2020 ajoneuvomuseon kiertopalkinnon vastaanottivat Pauliina ja Leila Suutarinen. Automuseoiden neuvottelukunta ry. on yksimielisesti valinnut vuoden 2020 ajoneuvomuseoksi Vehoniemen...
Mobilia Mobilia avautuu yleisölle jälleen maanantaina 1.6.2020 klo 10. Näyttelyiden lisäksi avaamme museokaupan, liikennepuiston ja kokoustilat. Myös kahvila Wanhat autot käynnistää toimintansa...
Tankit täyteen -kyselyyn vastanneiden kesken on suoritettu arvonta. Näyttelyjulkaisu ja pääsyliput on postitettu voittajille. Näyttely on ennakkotiedoista poiketen avoinna 31.1.2021 saakka, johon...
Tämänhetkisen tiedon mukaan museot saavat avata ovensa yleisölle jälleen 1.6.2020 alkaen. Tarkempia tietoja mahdollisista avoinnaolon rajoituksista ei ole vielä saatu, mutta mikäli valtioneuvoston...
Kangasalan kaupunki on aloittanut Mobilian rannan eroosiosuojauksen ja rannan näköalatasanteen rakentamisen huhti-toukokuun vaihteessa. Urakoitsijana toimii Destia ja työmaa-alue on aidattu....
Osa harrasteajoneuvoista on jo liikenteessä. Kuvassa Laura Pehkonen Jeans Kuplansa kanssa. Kuva: JSP photo Ajoneuvoharrastaja! Miten sinä harrastat keväällä 2020? Kerro tämän kevään fiiliksistäsi...
Share