Ilmoittaudu mukaan ajoneuvohistoriaa säilyttävien kunnostusmenetelmien työpajaan ja opetukseen!

Tieliikenteen valtakunnallinen vastuumuseo Mobilia järjestää yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa syksyllä ja talvella 2020–2021 työpajan ja kursseja historiallisten ajoneuvojen harrastajille. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu antaa avoimen ammattikorkeakoulun kursseilla opetusta historiallisten ajoneuvojen säilyttävistä puhdistus-, kunnostus- ja suojaamismenetelmistä lukuvuonna 2020–2021.

Erilaiset historialliset ajoneuvot ovat keskeinen osa tieliikenteen esineellistä kulttuuriperintöä. Tieliikenne ja sen ajoneuvot ovat muokanneet hyvin vahvasti arkeamme ja elinympäristöämme viimeisen sadan vuoden aikana. Ajoneuvohistoriaa tulee arvostaa ja kohdella tärkeänä kulttuuriperintömme osana.

Suomalaisen tieliikenteen historian säilymisen ja tutkimisen kannalta on oleellista, että riittävä määrä suomalaista tieliikennettä kuvaavia ajoneuvoja säilyy tuleville sukupolville. Parhaassa tapauksessa ajoneuvoja pystytään vaalimaan sellaisina, että niistä voidaan tutkia sekä valmistajan alkuperäisiä että nimenomaan suomalaisten olosuhteiden tuottamia ilmiöitä.

Historiallinen ajoneuvo kertoo valmistustavoistaan ja materiaaleistaan sekä käyttöhistoriastaan. Ilmiasun ja tekniikan eheys sekä ajokuntoisuus ovat yleensä ajoneuvon historiallisen arvon kannalta tärkeitä ominaisuuksia, mutta muutoksilla ja käytön jäljillä on arvoa, kun ne todistavat suomalaisesta ajoneuvojen käytöstä.

Säilyttävien menetelmien työpaja Mobiliassa marraskuussa 2020

Mobilian työpaja koostuu etätehtävästä sekä lähipäivistä Mobiliassa Kangasalla 21.-22.11.2020.
Työpajan tavoitteena on antaa perusteita historiallisten arvojen tunnistamiseen ja säilyttämiseen, jakaa kokemuksia ja ymmärrystä sekä tutustuttaa osallistujat erilaisiin perustekniikoihin.

Työpajan etätehtävää varten jokaisella osallistujalla tulisi olla jokin aiheeseen sopiva ajoneuvoprojekti käytettävissään. Kohde voi periaatteessa olla mikä kulkuväline tai työkone hyvänsä. Oleellista on, että kohde ilmentää suomalaista alkuperäänsä ja suomalaista käyttöhistoriaansa. Etätehtävä lähetetään työpajan osallistujille n. kaksi viikkoa ennen työpajaa.

Lähipäivien ohjelma sisältää alustuksia ja keskustelua, esimerkkitapauksia ja käytännön harjoituksia. Ohjelma toimitetaan osallistujille sähköpostitse.

Työpajaan voidaan ottaa enintään 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Työpaja on osallistujille maksuton. Matkat, majoittuminen ja ateriat ovat omakustanteisia. Osallistujalla tulee olla käytössään toimiva sähköpostiosoite ja ennakkotehtävä tehdään osittain sähköisesti.

Työpajaan ilmoittautuminen tapahtuu 20.8.-30.9.2020 välisenä aikana osoitteessa https://www.mobilia.fi/ilmoittautuminen-tyopajaan

Lisätietoa työpajasta antaa ilomielin projektipäällikkö Anni Antila (sähköpostitse anni.antila [at] mobilia.fi tai puhelimitse +358 (0)44 339 8623).

 

Säilyttävien menetelmien opetus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) tarjoaa yleisölle opetusta konservoivista ja restauroivista menetelmistä Kouvolan kampuksellaan lukuvuonna 2020–2021.

Opetus toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun kurssitarjonnassa. Säilyttävät menetelmät ajoneuvojen kunnostamisessa -opintojakso toteutetaan osana avoimen ammattikorkeakoulun kurssitarjontaa. Opintojakso on laajuudeltaan 10 opintopistettä.

Ilmoittautuminen opintojaksolle tapahtuu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kurssikalenterin kautta osoitteessa https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/sailyttavat-menetelmat-ajoneuvo...

Opintojakson ajankohta: 1.11.2020 – 30.4.2021.

 

Lähiopetus:

27.-28.11.2020 (Huom! Aloitus mahdollisesti etänä – katso koulutuskalenteria)

11.-12.12.2020

15.-16.1.2021

29.-30.1.2021

12.-13.2.2021

26.-27.2.2021

12.-13.3.2021

26.-27.3.2021

9.-10.4.2012

23.-24.4.2021

 

Koulutuspaikka: Xamk, Kouvolan kampus, Pajarakennus. Kevätlukukaudella erikseen ilmoitettavat tutustumiskäynnit.

Laajuus: 10 op

Paikkamäärä: 20

Kohderyhmä: Ajoneuvojen säilyttävistä korjausmenetelmistä kiinnostuneet

Opettajat: Julkaistaan opintojakson tiedoissa kurssikalenterissa.

Arviointi: 1-5

Opintojakson hinta: Avoin AMK-opetus maksaa osallistujalle 12€ / opintopiste.

Muuta opintojaksosta:

Opintojaksolle osallistuville on höydyllistä osallistua Mobilian säilyttävien kunnostusmenetelmien työpajaan 21.-22.11.2020. Ilmoittautuminen työpajaan tehdään erikseen Mobilian sivuilla osoitteessa www.mobilia.fi/ajoneuvon-historiaa-sailyttavat-menetelmat-tyopaja-2020

 

Opintojakson tavoitteet:

Suoritettuasi opintojakson

· ymmärrät historiallisten ajoneuvojen säilyttävien korjausmenetelmien valinnan ja merkityksen kohteen näkökulmasta

· osaat hyödyntää erilaisia säilyttäviä korjausmenetelmiä erilaisille materiaaleille

· tunnet alan kansainvälisiä ja kotimaisia ohjeita ja määritelmiä säilyttävistä korjausmenetelmistä

· ymmärrät historialliset valmistusmenetelmät ja materiaalit sekä tehdä valintoja säilyttävän korjaamisen näkökulmasta

· tunnistat eri aikakusilla käytettyjä korjausmateriaaleja ja menetelmiä, esimerkiksi metalli-, puu- ja maalipinnoissa

· tunnet työturvallisuusohjeet

· osaat tehdä kestävän kehityksen ja eettisyyden näkökulmasta oikeita valintoja

 

Opintojakson sisältö:

Millaisia säilyttäviä korjausmenetelmiä ajoneuvoille voidaan hyödyntää, että kohteen historiallinen arvo saadaan parhaiten säilymään?

Millaisia materiaaleja voidaan säilyttävissä korjausmenetelmissä käyttää?

Millaisia ominaisuuksia eri korjausmateriaaleilla on?

Millaisia menetelmiä tai tekniikoita voidaan säilyttävissä korjausmenetelmissä käyttää?

Miten korjaus on poistettavissa tai millaista kestävyyttä korjauksilta vaaditaan?

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antaa: jari-pekka.muotio [at] xamk.fi

Tieliikenteen valtakunnallinen vastuumuseo Mobilia järjestää yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa syksyllä ja talvella 2020–2021 työpajan ja kursseja historiallisten ajoneuvojen...
Ajoneuvohistoriaa säilyttävien kunnostusmenetelmien työpaja ja kurssit 2020 Tieliikenteen valtakunnallinen vastuumuseo Mobilia ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu järjestävät syksyllä 2020...
Kangasalan kaupunki on jälleen yhtä upeaa näköalapaikkaa kauniimpi. Mobilian rannan kunnostustyöt ja uusi näköalatasanne on saatu valmiiksi ja vihitty käyttöön perjantaina 12.6.2020. Tervetuloa...
Vuoden 2020 ajoneuvomuseon kiertopalkinnon vastaanottivat Pauliina ja Leila Suutarinen. Automuseoiden neuvottelukunta ry. on yksimielisesti valinnut vuoden 2020 ajoneuvomuseoksi Vehoniemen...
Mobilia Mobilia avautuu yleisölle jälleen maanantaina 1.6.2020 klo 10. Näyttelyiden lisäksi avaamme museokaupan, liikennepuiston ja kokoustilat. Myös kahvila Wanhat autot käynnistää toimintansa...
Tankit täyteen -kyselyyn vastanneiden kesken on suoritettu arvonta. Näyttelyjulkaisu ja pääsyliput on postitettu voittajille. Näyttely on ennakkotiedoista poiketen avoinna 31.1.2021 saakka, johon...
Tämänhetkisen tiedon mukaan museot saavat avata ovensa yleisölle jälleen 1.6.2020 alkaen. Tarkempia tietoja mahdollisista avoinnaolon rajoituksista ei ole vielä saatu, mutta mikäli valtioneuvoston...
Kangasalan kaupunki on aloittanut Mobilian rannan eroosiosuojauksen ja rannan näköalatasanteen rakentamisen huhti-toukokuun vaihteessa. Urakoitsijana toimii Destia ja työmaa-alue on aidattu....
Osa harrasteajoneuvoista on jo liikenteessä. Kuvassa Laura Pehkonen Jeans Kuplansa kanssa. Kuva: JSP photo Ajoneuvoharrastaja! Miten sinä harrastat keväällä 2020? Kerro tämän kevään fiiliksistäsi...
Mobilian vuoden 2021 näyttely on nimeltään Koneita ja ihmisiä. Näyttely käsittelee teiden ja kanavien rakentamista, ylläpitoa, käyttöä ja käyttäjiä. Näyttelyä varten keräämme muistitietoa 10.2.–30....
Share