Ilmoittautuminen työpajaan

Työpajan osallistujilla olisi suotavaa olla käytettävissään jokin historiallinen ajoneuvo / työkone tai muu kulkuväline etätehtävää ja keskustelua varten. Kuvaa tähän lyhyesti - Minkälaisesta kulkuneuvosta on kyse? - Minkälaisessa kunnossa se on ja mitkä toimenpiteet ovat mielestäsi ajankohtaisia?
Mitä odotat saavasi työpajasta ja minkälaisia toiveita sinulla on sen toteutuksen suhteen? Kaikkia toiveita ei luonnollisesti pystytä toteuttamaan, mutta työpajan luonteen mukaisesti pyrimme huomioimaan osallistujien tarpeita mahdollisimman hyvin.