Avoimet työ- ja harjoittelupaikat

Avoimet työpaikat

Projektitutkija määräaikaiseen työsuhteeseen (4 kk)

Työsuhde alkaa kesäkuun alkupuolella tai sopimuksen mukaisesti. Projektitutkijan tehtävänä on selvittää, millaisia lähteitä Suomen ajoneuvokannasta on säilynyt vuosilta 1922-1944. Työtä tehdään Perinneajoneuvorekisterin seuraavan vaiheen pohjaksi Henry Fordin säätiön rahoituksella. Lähdeaineistoja on muun muassa arkistolaitoksella, maahantuontiyrityksillä ja harrasteajoneuvojärjestöillä. Tutkijan tehtävänä on myös yhdessä Mobilian muun henkilökunnan, arkistolaitoksen ja aineistoja säilyttävien järjestöjen kanssa edesauttaa arkistoaineistojen päätymistä digitoidussa muodossa tutkijoiden, harrastajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden käyttöön. Tutkijan päätehtävä on selvittää, mitä materiaalia on säilynyt, missä se sijaitsee ja miten hävinnyt aineisto voidaan korvata. Työn tulokset on tarkoitus julkistaa Tekniikan Waiheita -lehteen kirjoitettavassa vertaisarvioidussa artikkelissa. Rekisteri-, maahantuonti- ym. aineistojen pohjalta luodaan kokonaiskuva siitä, minkälainen Suomen ajoneuvokanta maailmansotien välisenä aikana oli ja minkälaisia erityispiirteitä siihen liittyi. Tutkimuksen tulosten perusteella valikoidaan säilyneistä ajoneuvoista ne, jotka parhaiten kuvaavat omaa aikakauttaan.

Tehtävässä vaaditaan arkistotyöskentelyn osaamista, itsenäistä työotetta ja yhteistyötaitoja sekä diplomaattista mielenlaatua.

Palkkaus on yksityisten museoiden työehtosopimuksen mukainen.

Hakemukset 31.5.2017 mennessä osoitteeseen elina.ijas [at] mobilia.fi.
Työn sisällöstä voi tarkemmin tiedustella Perinneajoneuvorekisteristä vastaavalta amanuenssi Mikko Pentiltä, mikko.pentti [at] mobilia.fi.
 

Harjoittelut ja opinnäytteet

Yliopisto-opiskelijat

Tarjoamme historian opiskelijoille mahdollisuutta tehdä opintoihin liittyvä harjoittelu Mobiliassa yliopiston tuella. Harjoittelun yksityiskohdista sovitaan tapauskohtaisesti. Lisätietoja: apulaisjohtaja Elina Ijäs puh. 040 900 6640.

Ammattiopisto-opiskelijat

Tarjoamme lähinnä matkailu- tai autoalan opiskelijoille mahdollisuutta suorittaa opintoihin liittyvä työssäoppimisjakso Mobiliassa. Harjoittelun yksityiskohdista sovitaan tapauskohtaisesti.
Lisätietoja: apulaisjohtaja Elina Ijäs puh. 040 900 6640.

PRO GRADU -AIHEET

Lisätietoja: museonjohtaja Heidi Rytky puh. 040 900 6641.

Share