Rekisteriin hyväksyttävät ajoneuvot

Perinneajoneuvoksi nimitetään suomalaisen tieliikenteen kulttuurihistorian kannalta merkittävää ajoneuvoa, joka on arvonsa mukaisesti taltioitu, kunnostettu, jonka elinkaaresta on merkittävä osa dokumentoitu ja joka on arvonsa mukaisessa käytössä ja säilytyksessä. Museokokoelmasta rekisteri poikkeaa, koska ajoneuvot ovat omistajiensa hallinnassa ja käytössä. Rekisterin tavoitteena on kattaa ajoneuvokannan eri ajanjaksot, ilmiöt ja ajoneuvotyypit.

Perinneajoneuvorekisteriin hyväksyttävän ajoneuvon tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • Ajoneuvo on maahantuotu, valmistettu tai otettu käyttöön Suomessa yli 30 vuotta sitten ja sitä on pääasiallisesti käytetty Suomessa

 • Ajoneuvoluokitus Ajoneuvolain 2 luvun mukaan

 • Iän kohdalla voidaan tehdä erityistapauksissa poikkeuksia, erityistapauksena voidaan käsitellä myös ajoneuvo, joka on ollut suomalaisen omistuksessa, mutta käytössä ulkomailla

Lisäksi otetaan huomioon seuraavat kriteerit, joista erillisessä rekisterihakemuksessa edellytetään esitettävän riittävät selvitykset:

 • Ajoneuvon perustiedot

  • Merkki, malli ja valmistusvuosi

  • Valmistaja

  • Tyyppi ja käyttötarkoitus

 • Elinkaaren historia (ajoneuvorekisterissä olevat tiedot)

  • Tiedot omistajista

  • Historiaan liittyvät valokuvat, piirustukset, maalaukset ja muut arkistolähteet

 • Käyttöhistoria

  • Kuvaus ammatti-, yksityis- ja/tai kilpakäytössä

  • Osuus merkittäviin tapahtumiin, ilmiöihin tai henkiliöihin

  • Suullinen perimätieto

 • Muutokset ja korjaukset

  • Käyttötarkoituksen muutokset

  • Alkuperäiseen ilmiasuun tai tekniikkaan tehdyt muutokset

  • Korjaukset

 • Ainutlaatuisuus (rariteetti)

  • Vastaavien säilyneiden ajoneuvojen määrä Suomessa ja ulkomailla

 • Edustavuus

  • Mitä Suomen historian ilmiötä ajoneuvo edustaa

 • Nykykunto

  • Kuvaus Ajoneuvon kunnosta

  • Ajokelpoisuus

  • Asiantuntijalautakunnan tekninen arvio

 • Nykykäyttö

  • Käyttötarkoitus

  • Ajoneuvon hoitosuunnitelma

  • Säilytys

Toimitettujen tietojen perusteella arvioidaan ajoneuvon paikallinen, kansallinen ja /tai kansainvälinen merkittävyys, lähde- ja dokumentaatioarvo sekä edustavuus ja yhteiskunnallinen merkittävyys. Arvioinnin perusteella rekisteriin hyväksyttävät ajoneuvot voidaan jakaa Mobilian vahvistaman arvoluokitusjärjestelmän perusteella arvoluokkiin. Luokitusta voidaan tarkistaa jos ajoneuvoihin tehdään muutoksia. Asiantuntijalautakunta tekee päätöksen ajoneuvon hyväksymisestä tapauskohtaisesti. Mobilialla on tarvittaessa oikeus poistaa hyväksymiään ajoneuvoja rekisteristä ajoneuvon omistajan niin halutessa tai ajoneuvon tuhouduttua tai olennaisesti muututtua.

Share