Vuoden ajoneuvomuseo -palkinto

Tavoite

Vuosittain jaettavalla tunnustuspalkinnolla pyritään lisäämään ajoneuvomuseoiden tunnettuutta ja arvostusta. Tavoitteena on myös jakaa museoiden kesken hyviä käytänteitä ja auttaa parantamaan asiakastyytyväisyyttä.

Palkitsemisperusteet

Vuoden ajoneuvomuseo -tunnustuspalkinnolla haetaan parhaita onnistujia eli annetaan tunnustusta niille, jotka ovat onnistuneet työssään huomionarvoisella tavalla. Koska absoluuttisesti parasta ei pystytä määrittelemään, palkinto myönnetään museolle, joka on omalla toiminnallaan edistänyt merkittävällä tavalla ajoneuvomuseoiden yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Museon toiminta tuo uusia tai erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia ajoneuvomuseoalalle. Vahva kehittämistyö, monipuoliset kokoelmat, onnistunut panostus esimerkiksi tiettyyn ajoneuvotyyppiin, siisteys ja huomionarvoiset teemanäyttelyt ovat merkille pantavia seikkoja palkitsemispäätöstä tehtäessä. Lisäksi Vuoden erikoispalkinto voidaan myöntää museolle, työryhmälle, projektille tai henkilölle merkittävästä museoteosta tai pitkäjänteisestä vaikuttamisesta ajoneuvomuseoalan kehittämiseksi.

Vuoden ajoneuvomuseon valitseminen

Vuoden ajoneuvomuseo valitaan Automuseoiden neuvottelukunta ry:n jäsenistöltä saatujen palautteiden tai esitysten pohjalta. Eniten kannatusta saanut museo on voittaja. Yhdistys kuitenkin pidättää itselleen valtuuden tehdä lopullisen valinnan. Sihteeri järjestää äänestyksen, kerää äänet ja hyväksyttää lopputuloksen äänestykseen oikeutetuilla.

Jokaisella Ajoneuvomuseoiden neuvottelukunnan toimintaan osallistuvalla ajoneuvomuseolla on yksi ääni. Myös omaa museota saa äänestää. Pääsääntöisesti valitaan vuosittain eri museoita, mutta poikkeuksellisen monta perättäistä myöntämisperusteiden mukaista menestysvuotta voi oikeuttaa perättäiseen tai toistuvaan palkitsemiseen. Pääsääntöisesti arviointikausi on vuosi äänestystapahtumasta taaksepäin.

Palkinto ja palkitsemistilaisuus

Mobilia lahjoittaa kiertopalkinnon ja tuottaa kunniakirjan. Palkinto jaetaan Lahden Classic Motor Show'n ohjelmanumerona tai vastaavassa tilaisuudessa.
 

Share