Vastine Aamulehden juttuun kadonneista klassikkoajoneuvoista

Historiallisesti arvokkaiden ajoneuvojen maastaviennistä

Aamulehdessä julkaistiin 19.3. juttu kadonneista klassikkoajoneuvoista. Se on herättänyt keskustelua ajoneuvoharrastajien keskuudessa, ja näyttää, että maastavientiin liittyvät asiat ovat monelle epäselviä. Museoviraston lausunnossa Timo Kaunosen selvityspyyntöön maaliskuulta 2016 todetaan, että 1938 Buickiin liittyen ei ole ollut mahdollista ryhtyä toimenpiteisiin, koska viranomaisilla ei ole ollut tietoa sen myynnistä tai maastaviennistä. Muihin autoihin liittyen palautuspyyntöä ei ole tehty, koska lupa niiden maastavientiin olisi myönnetty, mikäli se olisi asianmukaisesti haettu. Lupa siis myönnettiin jälkikäteen.

Huomattavaa on, että vientilupa on myönnettävä, jos esineen pysyttämiseen Suomessa ei ole olemassa tieteelliseltä, taiteelliselta tai kulttuurihistorialliselta kannalta erityisiä syitä. Laki, jonka mukaisesti viranomaiset toimivat, ohjaa siis vientiluvan edellytysten tutkimiseen. Suomessa kynnys yksityiseen omistusoikeuteen puuttumiseen on korkealla, samoin kuin kynnys EU:n sisällä tapahtuvaan vapaaseen kauppaan puuttumiseen. Käytännössä maastavientikieltoon tarvitaan todella voimakkaita syitä. Maastaviennin kieltäviä päätöksiä onkin tehty hyvin harvoin. Tämä koskee kaikkia esinetyyppejä, ei ainoastaan ajoneuvoja.

Unescon suositukset kulttuuriperinnön suojeluun otetaan huomioon parhaillaan työn alla olevan Perinneajoneuvorekisterin yhteydessä.  Auto- ja tieliikenteen valtakunnallinen erikoismuseo Mobilia tekee yhteistyössä viranomaisten ja harrasteajoneuvojärjestöjen kanssa työtä Suomen tieliikenteen historian kannalta arvokkaimpien ajoneuvojen säilyttämiseksi Suomessa. Tarkoitus on, että Mobiliassa säilytettävän kansallisen museoajoneuvokokoelman lisäksi jatkossa on olemassa tarkkaan dokumentoitu kokoelma yksityisessä omistuksessa olevia ajoneuvoja. Rekisterin jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen. Perinneajoneuvon omistaja saa apua ajoneuvon oikeaoppiseen säilytykseen ja kunnostamiseen. Museovirasto jakaa tänä keväänä ensimmäistä kertaa myös avustuksia historiallisten ajoneuvojen kunnostamiseen. Jatkossa avustuksissa etusijan saavat Perinneajoneuvorekisteriin kuuluvat ajoneuvot.

Perinneajoneuvorekisterin asiantuntijalautakunta, johon kuuluvat edustajat alan tärkeimmistä viranomais- ja järjestötoimijoista aloittaa tänä keväänä työnsä ajoneuvojen valitsemiseksi. Olennaista on, miten hyvät tiedot ajoneuvon historiasta on olemassa ja miten hyvin ajoneuvo esineenä voi kertoa omasta menneisyydestään. Valittavien ajoneuvojen tulee olla käyttöhistorialtaan suomalaisia. Mobiliassa tehdään rekisteriin liittyen tutkimusta Suomen ajoneuvokannasta. Ensimmäisen vaiheen tehtävänä on ollut selvittää, minkälainen Suomen ajoneuvokanta oli ennen läänikohtaisten rekistereiden aloittamista, eli vuotta 1922. Tätä varhaisempien lähteiden sisältö on nyt koottu yhteen. Seuraavaksi aloitetaan varhaisimman aikakauden ajoneuvojen valinta ja samaan aikaan siirrytään vuosien 1922–1944 ajoneuvokannan lähteiden tutkimukseen. Vaikka ajoneuvojen maahantuonnista on säilynyt tilastoja, ei varsinaisista rekisteriaineistoista ole säilynyt kuin pieni osa. Tarkoitus on koota Mobiliassa, arkistolaitoksella ja harrastejärjestöillä olevista rekisteritiedoista tarkat tiedot ja yhteistyössä saattaa aineisto digitaaliseen muotoon. Puutteet kierretään esim. puolustusvoimien arkistomateriaalin avulla. Vaikka harrastajilla onkin paljon perimätietoa ajoneuvoihin liittyen, täytyy tutkimuksen perustua arkistolähteisiin.

Tutkimustyön tulokset julkaistaan Perinneajoneuvorekisterin kotisivuilla osoitteessa http://www.mobilia.fi/kokoelmat/perinneajoneuvorekisteri.

Heidi Rytky, museonjohtaja, Mobilia
Mikko Pentti, Perinneajoneuvorekisteristä vastaava amanuenssi, Mobilia

Pirkanmaan Taidesuunnistus näkyy myös Mobiliassa! Taidesuunnistuksen aikana pääset Mobiliassa tutustumaan Kangasalan Kädentaitajat ry:n työnäytöksiin. Oltavan Ulla Malinen tutustuttaa yleisöä...
Historiallisesti arvokkaiden ajoneuvojen maastaviennistä Aamulehdessä julkaistiin 19.3. juttu kadonneista klassikkoajoneuvoista. Se on herättänyt keskustelua ajoneuvoharrastajien keskuudessa, ja...
Suomen 100-vuotisjuhla näkyy auto- ja tieliikenteen valtakunnallisessa erikoismuseo Mobiliassa Kangasalla monella tapaa. Lapsiperheiden kannalta merkittävintä on lasten museokäyntien muuttuminen...
Ystävän kanssa on hyvä juhlistaa arkea! Ystävänpäivän kunniaksi Mobilia tarjoaa koko ystävänpäivä-viikon ajan sunnuntaihin 19.2.2017 asti pääsyliput museoon kaksi yhden hinnalla. Tarjousta ei voi...
Vuoden 2016 aikana Mobiliassa on yleisön testattavana ollut kaksi erilaista simulaattoria. Toinen on tiehöylä-simulaattori, jolla pääsee kokemaan, mille tuntuu istua tiehöylän ratin takana. Toinen...
Trafiikki-museot juhlistavat itsenäisyyden juhlavuotta Minuutiksi museoon-videosarjalla alkaen 6.1.2017.  Videosarjan henkilöt, esineet ja ilmiöt koskettavat ja yhdistävät yhä edelleen...
Mobilian suuri teemanäyttely vaihtuu vuosittain. Parhaillaan on käynnissä vuoden 2016 näyttelyn purkaminen ja uuden näyttelyn rakentaminen. Tuleva Suomi turvassa 100 vuotta -näyttely esittelee Suomen...
Museovirastolta on nyt ensimmäistä kertaa haettavissa avustuksia ajoneuvohistorian kulttuuriperinnön säilyttämiseen. Käytännössä tällä voidaan tarkoittaa esimerkiksi ajoneuvon konservointia tai...
Kahvila Wanhat autot tarjoavat joululounasta kahvilan noutopöydästä keskiviikosta perjantaihin 14.- 16.12 klo 11-15. Jouluinen menu sekä hinnat löytyvät kahvilan sivulta: http://www.mobilia.fi/...
Mobilian kahvila Wanhat autot kattaa herkullisen lounaan päivittäin kahvilan noutopöytään. Lounas on tarjolla joka päivä klo 11–14. Se sisältää salaattipöydän, pääruuan, talon leipävalikoiman,...
Share