Vastine Aamulehden juttuun kadonneista klassikkoajoneuvoista

Historiallisesti arvokkaiden ajoneuvojen maastaviennistä

Aamulehdessä julkaistiin 19.3. juttu kadonneista klassikkoajoneuvoista. Se on herättänyt keskustelua ajoneuvoharrastajien keskuudessa, ja näyttää, että maastavientiin liittyvät asiat ovat monelle epäselviä. Museoviraston lausunnossa Timo Kaunosen selvityspyyntöön maaliskuulta 2016 todetaan, että 1938 Buickiin liittyen ei ole ollut mahdollista ryhtyä toimenpiteisiin, koska viranomaisilla ei ole ollut tietoa sen myynnistä tai maastaviennistä. Muihin autoihin liittyen palautuspyyntöä ei ole tehty, koska lupa niiden maastavientiin olisi myönnetty, mikäli se olisi asianmukaisesti haettu. Lupa siis myönnettiin jälkikäteen.

Huomattavaa on, että vientilupa on myönnettävä, jos esineen pysyttämiseen Suomessa ei ole olemassa tieteelliseltä, taiteelliselta tai kulttuurihistorialliselta kannalta erityisiä syitä. Laki, jonka mukaisesti viranomaiset toimivat, ohjaa siis vientiluvan edellytysten tutkimiseen. Suomessa kynnys yksityiseen omistusoikeuteen puuttumiseen on korkealla, samoin kuin kynnys EU:n sisällä tapahtuvaan vapaaseen kauppaan puuttumiseen. Käytännössä maastavientikieltoon tarvitaan todella voimakkaita syitä. Maastaviennin kieltäviä päätöksiä onkin tehty hyvin harvoin. Tämä koskee kaikkia esinetyyppejä, ei ainoastaan ajoneuvoja.

Unescon suositukset kulttuuriperinnön suojeluun otetaan huomioon parhaillaan työn alla olevan Perinneajoneuvorekisterin yhteydessä.  Auto- ja tieliikenteen valtakunnallinen erikoismuseo Mobilia tekee yhteistyössä viranomaisten ja harrasteajoneuvojärjestöjen kanssa työtä Suomen tieliikenteen historian kannalta arvokkaimpien ajoneuvojen säilyttämiseksi Suomessa. Tarkoitus on, että Mobiliassa säilytettävän kansallisen museoajoneuvokokoelman lisäksi jatkossa on olemassa tarkkaan dokumentoitu kokoelma yksityisessä omistuksessa olevia ajoneuvoja. Rekisterin jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen. Perinneajoneuvon omistaja saa apua ajoneuvon oikeaoppiseen säilytykseen ja kunnostamiseen. Museovirasto jakaa tänä keväänä ensimmäistä kertaa myös avustuksia historiallisten ajoneuvojen kunnostamiseen. Jatkossa avustuksissa etusijan saavat Perinneajoneuvorekisteriin kuuluvat ajoneuvot.

Perinneajoneuvorekisterin asiantuntijalautakunta, johon kuuluvat edustajat alan tärkeimmistä viranomais- ja järjestötoimijoista aloittaa tänä keväänä työnsä ajoneuvojen valitsemiseksi. Olennaista on, miten hyvät tiedot ajoneuvon historiasta on olemassa ja miten hyvin ajoneuvo esineenä voi kertoa omasta menneisyydestään. Valittavien ajoneuvojen tulee olla käyttöhistorialtaan suomalaisia. Mobiliassa tehdään rekisteriin liittyen tutkimusta Suomen ajoneuvokannasta. Ensimmäisen vaiheen tehtävänä on ollut selvittää, minkälainen Suomen ajoneuvokanta oli ennen läänikohtaisten rekistereiden aloittamista, eli vuotta 1922. Tätä varhaisempien lähteiden sisältö on nyt koottu yhteen. Seuraavaksi aloitetaan varhaisimman aikakauden ajoneuvojen valinta ja samaan aikaan siirrytään vuosien 1922–1944 ajoneuvokannan lähteiden tutkimukseen. Vaikka ajoneuvojen maahantuonnista on säilynyt tilastoja, ei varsinaisista rekisteriaineistoista ole säilynyt kuin pieni osa. Tarkoitus on koota Mobiliassa, arkistolaitoksella ja harrastejärjestöillä olevista rekisteritiedoista tarkat tiedot ja yhteistyössä saattaa aineisto digitaaliseen muotoon. Puutteet kierretään esim. puolustusvoimien arkistomateriaalin avulla. Vaikka harrastajilla onkin paljon perimätietoa ajoneuvoihin liittyen, täytyy tutkimuksen perustua arkistolähteisiin.

Tutkimustyön tulokset julkaistaan Perinneajoneuvorekisterin kotisivuilla osoitteessa http://www.mobilia.fi/kokoelmat/perinneajoneuvorekisteri.

Heidi Rytky, museonjohtaja, Mobilia
Mikko Pentti, Perinneajoneuvorekisteristä vastaava amanuenssi, Mobilia

Mobilian osastolla Tampereen Hot Rod & Rock Show'ssa 14.–15.4.2018 messuvieraat saattoivat osallistua Rautalankaa ja jenkkirautoja -aiheiseen arvontaan. Arvontakysymyksenä tiedustelimme, milloin...
Mobilian uusi näyttely Linjakasta menoa aukeaa yleisölle perjantaina 16.3.2018. Näyttely kertoo linja-autoliikenteestä niin matkustajan, kuljettajan kuin yrittäjänkin näkökulmasta. Tampereen seudun...
Linja-autoliikenne alkoi toden teolla Suomessa 1920-luvulla, tuolloin liikennöitsijöillä oli keskenään kova kilpailu. Samoilla linjoilla saattoi ajaa monta yrittäjää. Yleistä oli liikennöinti toisen...
Kurvaa Kangasalle on uusi, iso ajoneuvoharrastajien yhteinen kesätapaaminen Kangasalla Mobilian Autokylässä ja Vehoniemen Automuseolla lauantaina 9.6.2018 klo 14 alkaen. Tapahtuman tavoite on...
Tapio Tolmunen palkittiin Mobilia-palkinnolla teoksestaan Viisi minuuttia seuraavaan lähtöön. Kuva: Mobilia/Katri Tuomisto Vuoden 2018 tieliikennehistorian Mobilia-palkinto on myönnetty teokselle...
Museovirasto on asettanut asiantuntijalautakunnan, joka arvioi maassamme säilyneiden maantieliikenteen kulkuvälineiden kulttuurihistoriallista merkitystä ja kulkuvälineitä koskevia...
  Viime viikonlopun Nallepäivät houkuttelivat Mobiliaan runsaasti innokkaita nallejen etsijöitä! Nalleja oli piiloutunut ympäri näyttelyä ja muoseovieraiden oli tarkoitus etsiä nallejen...
Satavuotiasta Suomea juhlistetaan Mobiliassa lokakuun alussa kahdella erillisellä tapahtumalla. Ensiksi vuorossa on perjantaina 6.10.2017 sotilasmusiikkipitoinen Säkkijärven polkka -konsertti. Hämeen...
        Voitto-Corolla luovutettiin Petralle Mobiliassa. Avaimet voittajalle ojentavat Mobilian apulaisjohtaja Elina Ijäs ja asiakaspalvelupäällikkö Elina Kytölä....
Auto- ja tieliikenteen alan museot ovat tehneet laajamittaista yhteistyötä jo vuosikymmenen ajan. Valtakunnallisen auto- ja tieliikennemuseo Mobilian lakimääräisiin tehtäviin kuuluu huolehtia alaa...
Share